Välkommen till Björn på Öland. Vi har vinter här ibland, men oftast är det sommar.